Zwroty i reklamacje

Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor lub rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wymianie podlegają przedmioty nie noszące śladów użytkowania (odzież, akcesoria i biżuteria przymierzona a nie noszona), czyste i pozbawione zapachu (np. pudry, kremy, perfumy).

2. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Poniżej opcji Płatności i Dostawy Klient zobowiązany jest oznaczyć składane zamówienie w oknie „Dodatkowe informacje – uwagi” jako Wymiana. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio na stronie www.berserk-sklep.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Podlegający wymianie towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska. W wyniku wymiany produktu może powstać nadpłata i niedopłata. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i kod produktu.

4. W przypadku gdy rachunek bankowy Berserk nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, wymiana nie zostanie zrealizowana.

5. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, Berserk w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana przelewem na konto Klienta.

6. Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania przez Klienta, Berserk zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

7. Koszt przesłania do Berserk wymienianego towaru oraz koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. Prosimy o odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną (np. list polecony, paczka) na adres: Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Przed zwrotem czy wymianą w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Berserk mailowo na adres: berserkonthetop@gmail.com lub pod numerem tel. (+48) 692 803 262.

Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Sprzedawca, Berserk, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Reklamacje należy składać na adres: Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska. Składając reklamację należy dostarczyć do Berserk reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr produktu oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

3. Berserk rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Berserk naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego towaru - a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.

5. Wystąpienie reakcji alergicznej przy użytkowaniu biżuterii Berserk nie uznaje się za argument pozytywny do uznania reklamacji, ze względu na umieszczenie pełnej informacji na temat materiału wykonania, z którą Klient zapoznaje się na Stronie Produktu.

6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Berserk.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska; e-mail: berserkonthetop@gmail.com, tel. 692 803 262) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy:

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Berserk sp. z o.o., ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: https://docs.google.com/document/d/1Z4l0M1gEMUZHUz7CrKKq5bqwaFfhq5BySR_2nIdri_g/edit?usp=sharing

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl